Made In Sri Lanka

Made In Sri Lanka Updates

ගෙදර ඉදලා අමතර අදායමක් ලබා ගන්න හැකි සාර්ථක ව්‍යාපාර කිහිපයක්

බොහෝ දෙනෙකු  රජයේ රැකියා පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා සිදු කරනු ලැබුවත් සමහර අවස්ථා වලදී එයින් ලැබෙන වැටුප ප්‍ර‍මාණවත් නොවන අවස්ථා මෙන්ම එම වැටුප කළමනාකරණය කර ගැනිමේ අපහසුතාද ඇති වනවා. මේ නිසා රැකියා වල නිරත වී සිටින බොහෝ දෙනෙකු සුළු වශයෙන් මෙන්ම මහා පරිමාණ වශයෙන්ද  විවිධ අතරමැදි ව්‍යාපාරයන් සදහා යොමු වෙනවා.

ඒ ආකාරයෙන් තමන් කරන රැකියාවට අමතරව අමතර අදායමක් එකතු කර ගන්න කැමති අයට ගෙදර ඉදලා කරන් පුළුවන් සාර්ථක ව්‍යපාර තිබෙනවා. මේ එවැනි ව්‍යපාර ටිකක් ගැන විස්තරයක්.වෙනදා කරන වැඩ වලට අමතරව සුළු කාලයක් මේ ව්‍යපාරය සදහා ඔබට යොමු කිරිම ප්‍ර‍මාණවත් වේ. ඒ වාගේම මේ කතා කරන ව්‍යාපරයන් වලට අපේ රට තුළ හොද ඉල්ලුමක් පවතින නිසා ඔබට කිසිදු පැකිළිමකින් තොරව මෙවැනි දේයක් ආරම්භ කළ හැක.

1 බුලත් වගාව.

ඔබගේ ගෙත්තේ ඉඩ ඇති තැනක කරන්න පුළුවන් තවත් සාර්ථක වගාවක් ලෙස බුලත් වාගාව පෙන්වා දිය හැක. බුලත් කියන්නෙත් අද වන විට අපේ රටේ සැම ප්‍රදේශයකින්ම හොද ඉල්ලුමක් ඇති දේයක්. මේ නිසා ඔබට අවුරුද්දේ විවිධ මිල ගණන් යටතේ මේ බුලත් විකිණිම සිදු කළ හැක.  සාර්ථක බුලත් වගාවකින් ඔබට සති 2 වරක් හොද අමතර අදායමක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා.

1

2

2 නයි මිරිස් වගාව

 නයි මිරිස් වගාව කියන්නේ අද වන විට හොද ඉල්ලුමක් තියන බෝගයක්. අපේ රටේ සැම ප්‍රදේශයකින්ම හොද ඉල්ලුමක් ඇති මේ නයි මිරිස් හොද මුදලකට ඔබට විකිණිමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ඔබට මේ නයි මිරිස් වගාව සාර්ථක සිදු කර ගැනීමේදි භුමියක මෙය සිදු කරනවාට වාඩා වාගා මාධ්‍ය යොදා ගනිමින්  වගා මළු වල වගා කරන්නේ නම් එය වඩාත් සාර්ථක වේ. මේ සදහා අවශ්‍ය පැල ඔබට මිලදී ගැනීමේදි සැළකිමිත් විය යුතු වේ.

එහිදි පැල තවානකින් ඔබට සාර්ථක පැල මිලදී ගැනීම කළ හැක.ඔබට ගෙදරදීම ඉදුණු නයි මිරිස් කරලකින් බීජ ගෙන පැල තවාන් දමා ඒවායින් පැල ලබා ගැනීම කළ හැකි වුවත් ඒවා එතරම් සාර්ථක නොවේ. මේ ඔස්සේ ඔබට දෛනිකව මෙන්ම සතිපතා වුවත් හොද අමතර අදායමක් ලබා ගත හැකි වේ.

3

4

3 තිත්ත වුනත් ගුණ පිරි තුඹ කරවීල වගාව

 කරවිල තියපු ගමන් මතක් වෙන්නේ තිත්ත සහිත ආහාරයක් කියලා. නමුත් අපි මේ කියන්නේ තුඹ කරවිල ගැනයි. තිත්ත වුනත් ගුණයෙන් පොහොසත් ආහාරයක් ලෙස මේ තුඹ කරවිල හදුන්වනු ලබනවා. ඖෂධ ගුණයෙන් පරිපුර්ණ මේ තුඹ කරවිල සදහා අද වන විට විශාල ඉල්ලුමක් පවතිනවා.

අනික් කරවිල වලටා වගා මේ තුඹ කරවිල වෙළදපොලේ ඉතා ඉහළ මිල ගණන් යටතේ විකිණෙන නිසා ඔබට මෙවැනි වටිනා බෝගයක් සිටවා ගැනීම තුළින් හොද අදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්.පැල තවාන් වලින් දෙමුහුන් පැල ලබා ගන්නේ නම් එය වඩාත් සාර්ථක වේ මේ සදහා ටිකක් විතර මහසින් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා සහ කාලය ටිකක් වැය කරන්න සිදු වනවා.  ඊට හේතුව වන්නේ මෙහි හට ගන්නා මල් පරාග කිරීම සිදු කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා.

5

6

4 බිම්මල් වගාව

මේ බිම්මල් වගාව සිදු කිරීමේදි ද ඔබට ටිකක් විතර මහන්සි වෙන්න සිදු වනවා. මහන්සි වෙලා හරියට මේ වගාව සිදු කරනවා නම් ඔබට ඉතාමත් හොද  අදායමක් ගන්න පුළුවල් වගාවක් තමයි මෙක. මේ සදහා ඔබට බිම්මල් වගාව ගැන මුලික දැනුම අවශ්‍ය වනවා. මෙහිදි ඔබට අදාළ කෘෂිකර්මික නිළධාරින්ගෙන් අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගත හැකි.ඔබ වෙලදපොලේ බිම්මල් මිලදී ගන්නා ඇති එවාහි මිල ගණන් ඔබ දන්නවා ඇති. ඒ අනුව වෙළදපොලේ හොද ඉල්ලුමක් පවතින දේයක් ලෙස මේ බිම්මල් හදුන්වන්න පුළුවන්.

7

8

5 ගුණයෙන් පිරි ගොටුකොළ වගාව

පලා වර්ත අතර ඉතාමත් ගුණ දායක පලා වර්ගයක් ලෙස මේ ගොටුකොළ හැදින්විය හැක. බොහෝ දෙනෙකු නොදන්නවා වුනාට අපිට හොද අමතර අදායමක් ගන්න පුළුවන් බෝගයක් තමයි මේ ගොටුකොළ කියන්නේ. මේ ගොටුකොළ සදහා හොද මිලක් වාගේම හොද ඉල්ලුමක් වෙළදපොලේ පවතිනවා. ඔබගේ ගෙවත්තේ ඉඩ ඇති තැනක මේ ගොටුකොළ පහසුවෙන් වගා කරන්නට හැකි නිසා ඔබට වැඩි වෙහෙසක් මේ සදහා යොදන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැ.

9

10

ඔබට මේ ගොටු කොල මිටි සේ සදා ඔබගේ ගෙවල් අවට සිටින අයට වාගේම ඔබගේ ගමේ ඇති කඩවල් වලට පවා විකිණීම සදහා තැබිය හැකි වේ. රැකියාවක් කරන ඔබට වාගේම ගෙදරට ලො ඉන්න අයටත් අමතර අදායමක් ලබා ගන්න මේ වාගේ වෙළදපොළ වටිනාකම් සහිත වටිනා ව්‍යපාරයක් කුඩාවට ආරම්භ කරන්නට හැකි නම්  ඔබට කාලයක් යන විට මේවා සාර්ථක ව්‍යපාරයක් බවට වුවත් පත් කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත. ඔබත් උත්සහා කරලා බලන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *